Privátní majetek a odpovědnost

Pojištění budovy

100% pojištění na míru – klient si sám volí, proti jakým rizikům chce být pojištěn.
Mezi trvale obývané budovy patří rodinný dům (chalupa), chata, byt v osobním vlastnictví, mobilní dům a to včetně vedlejších staveb a garáže, která se nachází ve vzdálenosti do 500m od pojištěné stavby. Dále si může klient pojistit družstevní byt, samostatnou garáž v osobním vlastnictví ve vzdálenosti nad 500m, stavební součásti družstevních a nájemných bytů a vedlejší stavby na jiném místě pojištění (stodola, stáj, oplocení a bazén). V rámci pojištění budovy nabízíme klientům možnost připojištění porostů, krbů a vířivek a hřbitovních staveb. Klientovi pojistíme domácnost v rodinném, bytovém a mobilním domě, v garáži, i obsah bezpečnostní schránky. Dále si klient může připojistit např. věci na zahradě, věci v autě a věci odložené na místě k tomu určeném (např. v šatně).

 

Trvale obývané budovy a domácnosti – výhody:
- V rámci jedné smlouvy lze pojistit až 3 místa
- Škody hradíme v nových cenách
- Zdarma asistenční služby Home Assistance. Nově lze sjednat IT asistenci a Asistenci pro cyklisty.
- Stres benefit při totální škodě
- Strojní pojištění – all risk
- Pojištění vnitřního zateplení před hlodavci či kunami a poškození plotu zvěří
- Sleva za propojištěnost a zabezpečení
- Pojištění právní ochrany

Pojištění odpovědnosti – výhody:
- Pojištěni jsou všichni v domácnosti
- Hradíme škody v pronájmu
- Navýšení limitů základních rizik až na 30 milionů korun.
- Nově hradíme i škody způsobené v ubytovacích zařízeních a na věcech převzatých
- Rozšířená nabídka o odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojištění rekreačních objektů

Rekreačně obývané budovy a domácnosti – výhody:
- variabilita pojištění
- sleva až 30% za bezeškodní průběh - 5% za každý rok
- možnost uplatnění slevy za bezeškodní průběh za předchozí pojištění
- zdarma asistenční služby Home Assistance
- krytí nadstandartních rizik
- vedlejší stavby pojištěny automaticky bez navýšení pojistného
- sleva za propojištěnost


  Typy budov:
- rekreačně obývaný rodinný dům (chalupa)
- rekreačně obývaný bytový dům
- chata
- rekreačně obývaný byt v osobním vlastnictví
- rekreačně obývaný družstevní byt

Typy domácnosti:
- v rodinném domě
- v bytovém domě

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojištění bytových domů

Pojištění budovy a movitého majetku ve vlastnictví pojištěného bytového družstva nebo SVJ – výhody:
- Máme nejširší krytí na trhu - klientovi uhradíme nejvíce druhů škod na.
   trhu. Pokud bude mít klient škodu, která není v rozsahu pojištění Exkluziv
   a zároveň bude mít sjednané připojištění VIP Garancí, uhradíme i škody
   vzniklé z rizik, které nabízí jiná pojišťovna v ČR.
- Uhradíme i ztrátu nájemného - v případě, že se stane byt v domě
   neobyvatelný (např. ohněm), pak klientovi (je-li vlastník) uhradíme škodu
   vzniklou ztrátou nájemného.
- Škody hradíme v pořizovacích cenách – při částečných škodách na budově uhradíme opravu v nových
   cenách.
- zdarma asistenční služby Home Assistance
- sleva až 30% za bezeškodní průběh - 5% za každý rok
- Sleva za propojištěnost

Pojištění odpovědnosti:
Stačí jedna malá nepozornost nebo špatný krok a nepříjemnostem a výdajům není konec.
Proto si u nás může klient pojistit výkon vlastnictví bytového domu, tzn. škody, za které je odpovědný vlastník domu.

Pojištění se vztahuje:
- Na náhradu:
- Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení.
- Škody na věci.
- Jiné újmy na jmění, zejména ztráta na výdělku, ušlý zisk.

Můžete si vybrat limit plnění 1 mil. Kč - 20 mil. Kč
- Na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, tzv. regres.
- Na úhradu dávek nemocenského pojištění vyplácených na území ČR, tzv. regres.
- Na náhradu soudních výloh proti neoprávněně vzneseným nárokům.

 

Pojištění nabízíme ve spolupráci se strategickým partnerem Allianz pojišťovnou, a. s.

Kontaktní formulář